Obligaties voor de bouw van ons clubgebouw

In 2008 hebben wij 423 obligaties verkocht. Ze brachten € 21150,- in het laadje! Het was werkkapitaal voor de nieuwbouw in de Zandbergen. In de jaren 2008 t/m 2016 hebben wij alle obligaties uitgeloot.

Eigenlijk zouden wij in 2017 het laatste plukje (24 stuks) moeten uitloten. Het zijn er maar 24 omdat het 19 maal is voorgekomen dat obligatiehouders een obligatie schonken aan de Teylersgroep. Dat gebeurde o.a. bij het 50 jarig jubileum. Het bestuur van de Teylersgroep heeft besloten in 2016 alle in ons bezit zijnde obligaties uit te loten. Wij doen dat in twee tranches. In maart en in oktober.

In maart 2016 kregen 35 obligatie houders bericht van uitloting. In oktober krijgt de rest – 32 – een brief.

Uitgelote obligaties 2016 2e tranch

De laatste obligaties zijn uitgeloot! De Teylersgroep heeft nu geen obligaties meer in bezit. Ons werkkapitaal van € 21.150,— is helemaal terug betaald. 10 jaar na verkoop van de eerste obligatie, betalen wij in de loop van 2017 de laatste terug. Misschien bent u nu eindelijk een van de gelukkigen. Hier onder de laatste 30 uitgelote obligaties.

Nogmaals hartelijk dank voor uw geld dat wij nu renteloos terug geven.

173, 194, 206, 215, 223, 224, 225,
229, 234, 239, 246, 255, 261, 263,
266, 274, 276, 281, 291, 296, 308,
322, 324, 327, 329, 332, 338, 342,
374, 377.

Alle obligaties die in 2016 worden uitgeloot moeten vóór 31 december 2017 aangeboden worden voor verzilvering. Dit volgens spelregel 9.

Na de obligaties is er een nieuwe donateuractie gestart: VRIENDEN VAN DE TEYLERSGROEP.

In 2020 is er een sponsorcommissie opgericht. Lees meer informatie over de mogelijkheden voor sponsoring.

-Typefouten voorbehouden-