Aanstellingsbeleid Teylersgroep Scouting Losser

Beste vrijwilliger,

Leuk dat je betrokken bent bij onze Scoutinggroep en we wensen je alvast heel veel plezier en uitdaging.

Wij vinden we de veiligheid voor onze leden binnen Scouting erg belangrijk. Daarom hebben we met elkaar afgesproken dat alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten overleggen. Lees daarom onderstaande informatie even rustig en goed door zodat duidelijk is wat je van ons kan verwachten en wij van jou mogen verwachten.

We maken een elektronische aanvraag voor jouw VOG in orde en geven hierbij aan dat je een VOG nodig hebt voor een vrijwilligersfunctie binnen onze Scoutinggroep.  We laten je hierbij screenen op de functiegebieden Informatie en Personen (uitbreiden met Geld en Aansturing als dat van toepassing is). Mocht je hier niet mee eens zijn dan verwachten wij dat je zelf contact opneemt met het bestuur.

Het kan zijn dat je eerder een VOG hebt aangevraagd, maar dit is hoogstwaarschijnlijk aangevraagd op regionaal of landelijk niveau.  Ben je hier niet zeker van? Neem dan contact op met het landelijk team VOG via vog@scouting.nl.

Nadat we de noodzakelijke gegevens namens de organisatie hebben ingevoerd, ontvang je een mail van Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hierin wordt gevraagd of je de klaargezette aanvraag wilt accorderen. Deze mail is 30 dagen geldig.  De Dienst Justis stuurt je een bevestiging zodra je de aanvraag geaccordeerd hebt; bewaar deze bevestiging op je computer zodat je indien nodig kunt aantonen dat je aanvraag in behandeling is genomen. Je hebt een DigiD nodig om er zeker van te zijn dat alleen jij de aanvraag kunt goedkeuren.  De DigiD is dezelfde welke je gebruikt voor de belastingaangifte of de aanvraag van een toeslag. Heb je nog geen DigiD, dan kun je die aanvragen via www.DigiD.nl.

Na jouw akkoord neemt het Ministerie van Veiligheid en Justitie de aanvraag in behandeling. Je ontvangt vervolgens per post de VOG. De originele papieren VOG moet zo snel mogelijk aan het bestuur overhandigen. Let op: alleen het origineel is geldig. Behoud zelf een kopie. In Scouts Online, de landelijke ledenadministratie, zullen we dan registreren dat je over een VOG beschikt voor onze organisatie. Ter info: Het Ministerie van Veiligheid en Justitie verplicht ons tot het kunnen tonen en bewaren van originele VOG’s dus digitale en/of gekopieerde VOG’s zullen wij niet registreren.

Kan er geen VOG afgegeven worden, omdat je bij Justitie bekend bent, en is de inschatting dat dit niet samengaat met je functie binnen Scouting, dan krijg alleen jij daar bericht van. Je hebt dan nog de mogelijkheid om bezwaar te maken. Natuurlijk moet je ons laten weten dat je geen VOG krijgt. Wil je meer weten over de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag, dan kun je kijken op https://www.justis.nl/producten/vog/

Als je de originele VOG niet (tijdig) inlevert dan voldoe je niet aan de voorwaarden die Scouting Nederland aan het lidmaatschap heeft gesteld. Scouting Nederland zal dan gevraagd worden maatregelen te nemen om je uit functie te ontzetten of je lidmaatschap te beëindigen.

Wil je meer lezen over sociale veiligheid, kijk dan op de website van Scouting Nederland (In Veilige Handen).

Voor meer informatie over de gratis VOG via Scouting Nederland kun je kijken op onze website www.scouting.nl – Ondersteuning – Veiligheid – Sociale veiligheid – Verklaring omtrent het Gedrag

Met vriendelijke groet,

Bestuur Scouting Teylersgroep Losser