PIVO’s (Roverscouts)

PIVO's - Stam - roverscouts

De Pivo’s heten tegenwoordig Roverscouts: officieel zijn dit jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot 21 jaar. Maar onze Pivo-groep is voor enthousiaste leden vanaf 18 jaar (zonder leeftijdsgrens). De activiteiten vinden plaats op zaterdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur, gewoonlijk de eerste zaterdag van de maand, maar dit kans soms afwijken.

Sportief, uitdagend, creatief en gezellig: de activiteiten zijn heel gevarieerd. Ongeveer één keer per jaar gaan we op kamp, meestal een weekendkamp in Nederland of vlak over de grens.

Na 21.00 uur is er geen programma meer, maar wel gelegenheid om nog gezellig na te praten.

Voor meer informatie kunt je contact opnemen door een mailtje te sturen naar Sjoerd, contactpersoon van de PIVO-groep:

mail-pivos