Contributie/tarieven lidmaatschap

De contributie voor leden van de Teylersgroep bedraagt € 12,50 per maand. Van dit bedrag wordt de contributie aan Scouting Nederland betaald en het overige deel wordt gebruikt voor (spel)materiaal, activiteiten, trainingen, vaste lasten en onderhoud voor de gebouwen etc. We doen enorm ons best om de contributie zo laag mogelijk te houden zodat Scouting voor iedereen toegankelijk is.

De contributie inning gebeurt via automatische incasso. Door uw handtekening te zetten op het inschrijvingsformulier, dat u van de speltakleiding ontvangt bij inschrijving, machtigt u de Teylersgroep de contributie maandelijks van uw rekening af te schrijven. Automatische incasso is voor u erg gemakkelijk. Zorg voor een saldo op uw rekening en geef wijziging van rekeningnummer en/of adres aan de penningmeester door.

Wanneer u uw lidmaatschap van de Teylersgroep opzegt is één telefoontje of mailtje naar de penningmeester (Herman Tensundern) voldoende om de incasso te stoppen. Zijn contactgegevens staan op het inschrijfformulier en je kunt ze ook hier vinden. Bespreek dit a.u.b. wel eerst even met de leiding of contactpersoon van de betreffende speltak!

Contributie leiding/bestuursleden

Al deze personen moeten lid zijn van Scouting Nederland en betalen dus € 25,- aan Scouting Nederland. De Teylersgroep neemt deze kosten voor haar rekening.
Stichting Leergeld Losser

Stichting Leergeld Losser

Iedereen kan meedoen! Ook als je geen of weinig geld hebt. Via Stichting Leergeld Losser kunt je een aanvraag doen om een bijdrage te ontvangen voor de contributie of de kosten voor het uniform, zomerkamp e.d. Lees meer »

Lid worden?

Lijkt het je leuk om eens een kijkje te nemen bij onze scoutinggroep? Bekijk dan hier de opkomsttijden van de verschillende speltakken en kom gerust een keer langs.