Hoe wordt de Teylersgroep bestuurd?

Update: sinds de Algemene Ledenvergadering van 7 september 2021 heeft er een bestuursfusie plaatsgevonden. De informatie op deze pagina zal binnenkort worden bijgewerkt en aangevuld. 

Meer informatie over de bestuursfusie lees je hier »

Oprichting Stichting tot behartiging van de belangen van de Teylersgroep

In 2008 werden alle scoutinggroepen op aandrang van Scouting Nederland omgevormd tot een vereniging. De Teylersgroep wordt bestuurd door een Stichting en een Vereniging.

De “Stichting tot behartiging van de belangen van de Teylersgroep” bestaat sinds de oprichting in 1965. Het blijkt een prima naam te zijn. De Stichting moet de belangen van de groep behartigen. De Vereniging Teylersgroep bestaat uit alle leden van de groep. Omdat het een Vereniging is met statuten, moet er één maal per jaar een algemene ledenvergadering gehouden worden.

De Vereniging zorgt er voor dat het scoutingspel gespeeld kan worden. De Vereniging heeft een bestuur: de Groepsraad. In de Groepsraad zitten alle leidinggevenden en één vertegenwoordiger per  speltak. Dit bestuur –de Groepsraad-  is wel erg groot om effectief te vergaderen. Uit hun midden zal de Groepsraad een Groepsbestuur vormen.

Alle leden van de Teylersgroep zijn lid van de Vereniging. Leden die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben, laten zich vertegenwoordigen door hun ouders. Ouders zijn dus indirect lid van de Vereniging en kunnen invloed uitoefenen.

Om aan de doelstelling: het spelen van het scoutingspel, te kunnen voldoen heeft de Vereniging de Stichting nodig. De Vereniging heeft bijvoorbeeld accommodaties nodig, heeft spelmaterialen nodig, heeft kampmaterialen nodig, etc. Deze zaken heeft de Stichting. Zij heeft twee gebouwen en vooral ook (veel)geld.

Sinds 1965 exploiteert de Stichting het Honk en het Zaandhoes en genereert zij pecunia. Het gaat om grote bedragen. De begroting laat aan de uitgaven kant een bedrag van € 36.500,– zien! Het zal jullie niet verbazen dat we daarom aan inkomsten ook € 36.500,– bij elkaar moeten harken!

Eerste algemene ledenvergadering

Op donderdag 25 november 2010 vond de 1ste ledenvergadering van de Vereniging plaats. In deze ledenvergadering beleeft de Vereniging een officiële start. Er wordt uitgelegd waar de Vereniging aansprakelijk voor is; er wordt een Groepsbestuur gekozen en duidelijke afspraken gemaakt over de relatie tussen Stichting en Vereniging. Op deze avond geeft de Stichting volledige openheid van zaken over de financiën.