Iedereen kan meedoen!

Ook als je geen of weinig geld hebt

De gemeente Losser vindt het belangrijk dat alle kinderen maar ook volwassenen mee kunnen doen aan leuke dingen. Bijvoorbeeld Scouting! Ook als het gezin hiervoor geen of weinig geld heeft. In Losser zijn veel organisaties die hierbij kunnen helpen. 

Stichting Leergeld Losser

Stichting Leergeld Losser

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

Kinderen die opgroeien in gezinnen die het financieel moeilijk hebben of in armoede leven, lopen het risico dat ze sociaal buitengesloten worden. Stichting Leergeld probeert die uitsluiting te voorkomen. Zij ondersteunen ouders hierbij. De financiële bijdrage die Stichting Leergeld verstrekt gaat altijd rechtstreeks naar een vereniging of sportclub.

Heeft u een kind tot 18 jaar en heeft u niet voldoende geld voor een Scouting-lidmaatschap? (bijv. contributie, uniform, zomerkamp)?

Dan kunt een een aanvraag doen via de website van de Stichting Leergeld Losser.

Doe een aanvraag »