Scouting Teylersgroep Losser fuseert besturen

met Geen reacties

Teylersgroep SCouting Bestuursfusie 2021

7 september 2021 is voor de Teylersgroep bestuurlijk gezien een dag om niet te vergeten. Deze dag vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens deze vergadering heeft de eerder aangekondigde bestuursfusie ook daadwerkelijk plaatsgevonden.

We leven in een tijd waar vrijwilligers steeds schaarser worden. Echte verenigingsmensen zijn steeds moeilijker te vinden. Ook de Teylersgroep heeft dit gemerkt in haar besturen. De groep bestaat namelijk uit twee besturen, namelijk een groepsbestuur en een stichtingsbestuur. Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor alle verenigingszaken en het stichtingsbestuur is eigenaar van en verantwoordelijk voor het scoutinggebouw. Dit betekent dus ook 2 voorzitters, 2 secretarissen en 2 penningmeesters. Zelfs de groepsbegeleider is statutair gezien een officiële functie binnen het verenigingsbestuur. Afgelopen jaren hebben trouwe bestuurders afscheid genomen van hun bestuursfunctie, echter zijn niet alle posities weer gevuld. Belangrijke functies als voorzitter en Secretaris zijn hierdoor vacant geraakt en gebleven.

Om dit probleem te tackelen is er een plan bedacht. In het kort houdt dit plan in dat de twee besturen fuseren en gaan acteren als één bestuur.  Dit houdt in dat de voorzitter niet voorzitter is van één, maar twee besturen. Hetzelfde geldt voor de Secretaris. Om voor de hand liggende redenen is er wel gekozen om twee penningmeesters te houden. Statutair gezien zouden beide besturen samen uit minimaal 12 personen moeten bestaan, maar door men zitting te laten nemen in beide besturen is dit gereduceerd tot 7 personen. Afgelopen ALV is dit plan dan daadwerkelijk ten uitvoer gebracht.

Het nieuwe bestuur

Graag heet de Teylersgroep de nieuwe bestuursleden van harte welkom en spreekt haar dank uit aan men die reeds zitting neemt in het bestuur en dit ook blijft doen. Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Voorzitter vereniging & stichting
Tom van Druten

Secretaris vereniging & stichting
Rob Snippert

Penningmeester vereniging
Alexander Zwerink

Penningmeester stichting
Herman Meijling

Groepsbegeleider vereniging
Marcel

Afgevaardigde stichting
Diederik

Afgevaardigde vereniging
Sietse

Het verhaal achter de voorzittershamer

Tom heeft tijdens de vergadering als nieuwe voorzitter ook een nieuwe voorzittershamer gekregen van de vorige voorzitter Frank. Deze is ontstaan uit de belofte die door de jaren heen uit de groep is gedaan om een hamer te regelen, maar wat er nooit van is gekomen. Daarom heeft Frank voor zijn aftreden, wat ondertussen bijna twee jaar geleden is, al een nieuwe hamer gemaakt om de nieuwe voorzitter niet zonder te laten zitten. Deze hamer staat symbool voor de groep, ten eerste omdat als je aan scouting denkt, dan denk je al snel aan werken met de handen, en aan hout en vuur. De hamer is dan ook met de hand gemaakt uit een blok dennen-brandhout die is gered uit het houthok in de Zandbergen. Het heeft de vorm van een bijl, inclusief een bokkenpoot-steel. Het bestaat uit twee delen, die zonder lijm in elkaar zitten, wat symbool is voor samenwerking binnen de groep. Dat bij die samenwerking soms ook spanningen ontstaan hoort erbij, en in de hamer is dat te zien in de barst in de kop. Een ingebrand scouting logo ontbreekt uiteraard niet, en dat ‘ie goed in de olie zit past ten slotte ook nog mooi bij de Teylersgroep.

Dat de huidige voorzitter, en de  voorzitters na hem, er nog maar lang plezier van mogen hebben.