Algemene ledenvergadering 2 maart 2017

met Geen reacties

Beste leden van de Teylersgroep,

Binnenkort zal er een algemene ledenvergadering worden gehouden van de Teylersgroep Scouting Losser.
Deze zal plaatsvinden:
Op: donderdag 2 maart 2017
Om: 20:00uur
In: ’t Honk

Ik wil u vragen om aan te geven of u wel of niet van plan bent te komen, dan kunnen wij zorgen dat we de koffie voor u klaar hebben staan.

Wie zijn precies uitgenodigd?
Voor de Bevers, Welpen en Verkenners willen we hun ouders / verzorgers uitnodigen hen te vertegenwoordigen.
De R/S, Pivo’s, leiding en bestuursleden zijn persoonlijk uitgenodigd.

Wat zal er allemaal worden besproken?
Tijdens een Algemene Ledenvergadering komen standaard de volgende punten aan de orde. Deze punten zijn niet allemaal per-se ingevuld:

  1. Overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar en het komende jaar
  2. Financieel jaaroverzicht Vereniging
  3. Financieel jaaroverzicht Stichting
  4. (Her)benoemen van bestuursleden
    Aftredend en herbenoembaar: Frank (voorzitter), Diederik (secretaris), Hans (penningmeester), Marcel (groepsbegeleider)
  5. Wijzigingen Statuten
    (Niet aan de orde)
  6. Ruimte voor overige aangedragen agendapunten.

Mag u zelf ook agendapunten aandragen?
Jazeker. Mocht u zelf nog iets tijdens deze vergadering willen bespreken, dan kunt u uw punt indienen een mail aan het bestuur.

Groeten,
Frank Vlaardingerbroek
Voorzitter Vereniging Scouting Teylersgroep Losser