Algemene ledenvergadering op 29 maart 2022

met Geen reacties

Binnenkort is het weer zover. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Scouting Teylersgroep Losser. Ditmaal weer fysiek, de huidige COVID-maatregelen geven aan dat dit mogelijk is.

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering.

LET OP: Graag presentielijst invullen bij de ingang!!

Datum, Tijd en Locatie

Datum: 29 maart 2022
Tijdstip: 20:00
Locatie: ’t Zaandhoes, Grensweg 6 te Losser

Voorzitter: Tom van Druten
Notulist: Rob Snippert

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen Agenda
3. Secretarieel jaarverslag
4. Toelichting financiën Vereniging 2022
5. Toelichting financiën Stichting 2022
6. (Her)benoemen bestuursleden I.N.v.t.
7. Wijzigingen statuten I.N.v.t.
8. Aangedragen agendapunten
9. Rondvraag
10. Afsluiting

Hopelijk tot dan!

Namens het bestuur en met vriendelijke groeten,

Rob Snippert
Secretariaat Bestuur Teylersgroep