Herman Tensundern nieuwe penningmeester en ledenadministrator

met Geen reacties

Herman Penningmeester en ledenadministratie

Vanaf 1 augustus zal Herman Tensundern de rol van ledenadministrator en 2e penningmeester overnemen van Frans Bonte. Dit betekent dat het in- en uitschrijven van leden voortaan via Herman zal verlopen. Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen met betrekking tot het inschrijfformulier en de bankrekeningnummers (NL 70 RABO 0337345007 wordt 15 augustus opgeheven!). Hierover krijgen alle leden per e-mail bericht.

We zijn erg blij dat Herman deze taken op zich wil nemen en we zijn Frans Bonte natuurlijk ook enorm dankbaar voor de vele jaren van inzet voor de Teylersgroep! Want de ledenadministratie en het regelen van bijbehorende financiële zaken is natuurlijk een essentiële taak. Dat dit af en toe wat ‘gedoe’ met zich meebrengt, zoals bij het overzetten van het incassosysteem, is helaas niet altijd te voorkomen. We hopen voor alle leden/ouders, maar zeker ook voor Frans en Herman, dat het automatisch innen van de contributie vanaf nu allemaal weer vlekkeloos zal verlopen.

Herman & Herman

Voor wie nu aan het twijfelen is gebracht: “Herman was toch al penningmeester?” Ja, klopt, maar dat is Herman Meijling. Hij is al een tijdje 1e penningmeester van de Teylersgroep en zal dit hopelijk nog een tijd blijven. En voor wie dacht: “Herman Tensundern doet toch de verhuur van het clubgebouw?” Ja, ook dat klopt! En daarnaast is hij nu dus ook penningmeester.

Inschrijven en uitschrijven

Nieuwe leden die zich willen inschrijven kunnen via de leiding van de betreffende speltak een inschrijfformulier krijgen (als er in de betreffende speltak geen wachtlijst is of als hij/zij bovenaan de wachtlijst staat). Het inschrijfformulier voor de contributie moet worden ingeleverd bij Herman Tensunderen. Deze kun je langs brengen in Overdinkel (het adres staat op het formulier) of inscannen en digitaal aanleveren via e-mail. Let er in dat laatste geval wel op dat het volledige formulier duidelijk leesbaar is en voorzien is van een handtekening!

Ook het uitschrijven bij Scouting Nederland en stopzetten van de contributie gaat vanaf nu via Herman. Bespreek dit a.u.b. wel eerst even met de leiding/contactpersoon van de betreffende speltak!

Vragen?

Als je vragen hebt over de contributie of over de ledenadministratie, dan kun je hiermee voortaan terecht bij Herman Tensundern.

Telefoon: 06 2516 9070 (18.00 – 22.00 uur) en via e-mail:

We wensen Herman enorm veel succes met zijn bestuurstaken bij het stichtingsbestuur van Scouting Teylersgroep.