Algemene ledenvergadering 2018

met Geen reacties

Beste leden van de Teylersgroep,

Binnenkort zal er een algemene ledenvergadering worden gehouden van de Teylersgroep Scouting Losser.

Deze zal plaatsvinden:
Op: donderdag 22 februari 2018
Om: 20:00uur
In: ’t Honk

Wie zijn precies uitgenodigd?
Voor de Bevers, Welpen en Verkenners willen we hun ouders / verzorgers uitnodigen hen te vertegenwoordigen.
De R/S, Pivo’s, leiding en bestuursleden zijn persoonlijk uitgenodigd.

Wat zal er allemaal worden besproken?
Tijdens een Algemene Ledenvergadering komen standaard de volgende punten aan de orde. Deze punten zijn niet allemaal per-se ingevuld

  • Overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar en het komende jaar
  • Financieel jaaroverzicht Vereniging
  • Financieel jaaroverzicht Stichting
  • (Her)benoemen van bestuursleden
  • Aftredend en niet herbenoembaar: Hugo (Stichtingssecretaris)
  • Kandidaten stichtingssecretaris: vacature
  • Gebouwbeheer: vacature
  • Wijzigingen Statuten (Niet aan de orde)
  • Ruimte voor overige aangedragen agendapunten.

Mag u zelf ook agendapunten aandragen?
Jazeker. Mocht u zelf nog iets tijdens deze vergadering willen bespreken, dan kunt u uw punt indienen via een mail aan het bestuur.

Verenigingsvoorzitter

Scouting Teylersgroep Losser