Algemene ledenvergadering op 4 april 2019

met Geen reacties

Beste leden van de Teylersgroep,

Binnenkort zal er een algemene ledenvergadering worden gehouden van de Teylersgroep Scouting Losser.

Deze zal plaatsvinden:
Op: donderdag 4 april 2019
Om: 20:00uur
In: ’t Honk

Ik wil u vragen om per mail (gericht aan het bestuur) aan te geven of u wel of niet van plan bent te komen, dan kunnen wij zorgen dat we de koffie voor u klaar hebben staan.

Wie zijn precies uitgenodigd?
Voor de Bevers, Welpen en Verkenners willen we hun ouders / verzorgers uitnodigen hen te vertegenwoordigen.
De R/S, Pivo’s, leiding en bestuursleden zijn persoonlijk uitgenodigd.

Wat zal er allemaal worden besproken?
Tijdens een Algemene Ledenvergadering komen standaard de volgende punten aan de orde. Deze punten zijn niet allemaal per-se ingevuld:

 1. Overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar en het komende jaar
 2. Financieel jaaroverzicht Vereniging
 3. Financieel jaaroverzicht Stichting
 4. (Her)benoemen van bestuursleden
  Aankondiging aftreden en niet herbenoembaar: Frank (Verenigingsvoorzitter); vacature per augustus 2019
  Doornemen huidige bezetting ivm de wisselingen van het afgelopen jaar.
 5. Wijzigingen Statuten
  (Niet aan de orde)
 6. Ruimte voor overige aangedragen agendapunten.
  – Toekomst verkeerscommissie

Mag u zelf ook agendapunten aandragen?
Jazeker. Mocht u zelf nog iets tijdens deze vergadering willen bespreken, dan kunt u uw punt indienen via een email naar het bestuur.

Groeten,
Frank Vlaardingerbroek
Verenigingsvoorzitter Scouting Teylersgroep Losser