Algemene ledenvergadering op 7 september 2021

met Geen reacties

Beste leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers van leden,

Sinds maart 2020 hebben we te maken met de wereldwijde Covid-19 pandemie. Hierdoor is vorig jaar de algemene ledenvergadering van de Teylersgroep tot nader bericht opgeschort. Vanaf 5 juni is er weer de mogelijkheid fysiek te vergaderen. Dit wel met de anderhalf meter regel.

Bijgaand de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op 7 september 2021 a.s. om 20:00. De vergadering zal in het clubgebouw ’t Zaandhoes in de Zandbergen gehouden worden.
We mogen maximaal 50 personen ontvangen, rekening houdende met de nu geldende RIVM-richtlijnen.

Om die reden willen we u vragen om aanwezigheid aan te melden via één van de volgende opties. Dit kan via WhatsApp naar Tom van Druten of via mail:

Er zal tijdens de ALV ook een nieuwe vorm van bestuur (2 vergader- en bestuursvormen naar 1 vergader- en bestuursvorm) worden besproken. Op dit moment staan 2 vacatures vacant, dit betreft de functie van Vereniging/Stichtingsvoorzitter en de functie van Vereniging/Stichtingssecretaris. In de bijlage vindt je ook een organogram met de nieuwe structuur.

Mocht dit uw interesse/kandidatuur, of inhoudelijk meer informatie willen over deze functie, dan kunt u dit kenbaar maken via de bovenstaande mail/whatsapp opties.

Met vriendelijke groet,
Namens de beide besturen van de Teylersgroep,

Tom van Druten & Rob Snippert