Algemene ledenvergadering op donderdag 18 februari 2016

met Geen reacties

Binnenkort zal er een algemene ledenvergadering worden gehouden van de Teyersgroep Scouting Losser.

Deze zal plaatsvinden:
Op: donderdag 18 februari 2016
Om: 20:00uur
In: ’t Honk

Ik wil u vragen om aan te geven of u wel of niet van plan bent te komen, dan kunnen wij zorgen dat we de koffie voor u klaar hebben staan.

Wie zijn precies uitgenodigd?
Voor de Bevers, Welpen en Verkenners willen we hun ouders / verzorgers uitnodigen hen te vertegenwoordigen. De R/S, Pivo’s, leiding en bestuursleden zijn persoonlijk uitgenodigd.

Wat zal er allemaal worden besproken?
Tijdens een Algemene Ledenvergadering komen standaard de volgende punten aan de orde. Deze punten zijn niet allemaal per-se ingevuld:

  1. Overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar en het komende jaar
  2. Financieel jaaroverzicht Vereniging
  3. Financieel jaaroverzicht Stichting
  4. (Her)benoemen van bestuursleden (Niet aan de orde)
  5. Wijzigingen Statuten (Niet aan de orde)
  6. Ruimte voor overige aangedragen agendapunten.

Mag u zelf ook agendapunten aandragen?
Jazeker. Mocht u zelf nog iets tijdens deze vergadering willen bespreken, dan kunt u uw punt indienen via een mail aan het bestuur.

Groeten,
Frank Vlaardingerbroek
Voorzitter Vereniging Scouting Teylersgroep Losser