Bestuursleden Frans, Grietje en Hugo geven stokje door

met Geen reacties

Na vele jaren van waardevolle inzet voor de Teylersgroep dragen Frans Bonte, Grietje Vorgers en Hugo Sterkenburg hun bestuurstaken over. Tientallen jaren hebben ze zich ingezet voor onze scoutinggroep: het beheer van de clubgebouwen, financiële zaken, voorzitterschap, administratie, het begeleiden van jeugdleden, technische zaken en de meest uiteenlopende hand- en spandiensten. Misschien wel te veel om op te noemen! Nu is het tijd voor vernieuwing in het bestuur.

Op dinsdag 2 oktober werden ze tijdens een afscheidsreceptie in het zonnetje gezet. Ze hebben leuke presentjes, bloemen en natuurlijk een dankwoord ontvangen. De voorzittershamer officieel overgedragen aan de Willem. Die heeft er alle vertrouwen in dat het (deels) nieuwe bestuur de groep goed zal blijven sturen!

BEDANKT dat we zo’n lange tijd op jullie konden rekenen!

In de Nieuwe Dinkellander van 9 oktober is een persbericht geplaatst. Klik op de foto voor een vergroting:

Artikel Nieuwe Dinkellander - Afscheidsreceptie bestuursleden Frans, Grietje en Hugo