Jantje Beton Collecte 6 t/m 11 maart 2023

met Geen reacties

De Teylersgroep Jantje Beton-collecte 2023 zoekt jou!

Van 6 t/m 11 maart gaan duizenden collectanten op pad om geld op te halen voor buiten spelen. Voor de Teylersgroep is de Jantje Beton-collecte een belangrijke bron van inkomsten. 50% van de opbrengst is namelijk voor de groep en dat betekende vorige keer dat € 790,- op de rekening van de Teylers kon worden gestort.

Deze hoge opbrengst was mogelijk omdat veel mensen die betrokken zijn bij onze groep actief meewerken aan de collecte: volwassenen en oudere scouts gaan met de collectebus/-lijst op pad.

Het werven van collectanten gebeurt ook dit jaar weer via direct contact, e-mail en telefoon (gedurende week 7/vanaf 13/2).

Dus aan u de vraag of u uw medewerking aan de collecte wilt verlenen.

Bij voorbaat dank!

De commissie Jantje Beton
Joost
Stefan
Cor Pit