Jantje Beton Collecte 2 t/m 7 maart 2020

met Geen reacties

De Jantje Beton Collecte is voor de Teylersgroep een belangrijke bron van inkomsten. 50% van de opbrengst is namelijk voor de groep en dat betekende vorig jaar dat er een bedrag van € 1035,00 op de rekening van de Teylersgroep kon worden gestort.

Deze hoge opbrengst was mogelijk omdat veel mensen die betrokken zijn bij onze groep actief meewerken aan de collecte: volwassenen en de oudere scouts gaan met de collectebus/-lijst op pad.

Het werven van collectanten gebeurt ook dit jaar weer via direct contact en telefonisch (in week 7 en 9). Dus aan u kan de vraag worden gesteld of u uw medewerking aan de collecte wilt verlenen. De gegevens zijn:

Collectedata:      2 t/m 7 maart
Collectegebied:   wijken in Losser, Overdinkel en Glane

De scouts van de Teylersgroep danken u alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Collecte-coördinator
Cor Pit
Stefan Kwekkeboom
Daniel Riekert

Jantje Beton Collecte 2019 - Teylersgroep Scouting Losser