Koninklijke onderscheiding voor Cor Pit

met Geen reacties

Tijdens een zeer geslaagde receptie i.v.m. het 60-jarig jubileum van de Teylersgroep heeft de burgemeester van Losser een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Cor Pit. Nadat Cor een mooie toespraak had gehouden waarin hij bijzondere herinneringen deelde met alle aanwezigen, nam voorzitter Tom van Druten het woord en nodigde iemand uit om naar voren te komen. Voor Cor was dit zo lang mogelijk geheim gehouden, maar hij begon al iets te vermoeden en toen burgemeester Gerrit Jan Kok binnen liep, werd het wel duidelijk. De burgemeester sprak enkele lovende woorden en deelde vervolgens mee dat Cor Pit door Koning Willem-Alexander is benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. 

Naast het bekende lintje ontving Cor een grote bos bloemen en ook namens de Teylersgroep ontving hij bloemen, een oorkonde en een presentje. Bij deze speciale gelegenheid waren naast leden van de Teylergroep ook veel oud-leden aanwezig, waaronder mede-oprichter Aard Mink en oud-lid Lucas de Vries, die samen met Cor als jeugdlid bij de ‘Losserse padvinders’ zat. Uit heel Nederland en ook uit Duitsland waren (oud-)leden naar de Zandbergen gekomen om in clubgebouw ’t Zaandhoes dit jubileum te vieren en om dit bijzondere moment mee te maken.

Lid van het eerste uur

Cor Pit is ‘Teyler van het eerste uur’. Eerst als jeugdlid vanaf de oprichting in 1964, hij was toen 12 jaar oud. Daarna nog jarenlang als leiding en hopman en momenteel nog steeds betrokken bij de groep, o.a. gebouwcontroleur, klusjesman/tuinman en als organisator van de Jantje-Beton collecte. Die laatste taak heeft hij langzaamaan overgedragen aan de jongere generatie. Ook zijn rol als verbindende factor tussen de Teylersgroep en sponsoren maar ook als contactpersoon met andere (internationale) Scoutinggroepen is voor de groep van grote betekenis geweest. Dat hij zich al zo veel jaar belangloos inzet voor de Teylersgroep verdient absoluut respect! En we hopen natuurlijk dat hij nog vele jaren bij de groep betrokken blijft.

Mooie scoutingherinneringen

Na de benoeming volgde een luid applaus en uiteraard ook de bekende Meloentje-yell die regelmatig wordt gebruikt door de Teylersleden. Onder het genot van een hapje en drankje werd er bij het kampvuur gezellig bijgepraat. Kijkend naar oude videobeelden, archieffoto’s, krantenknipsels, documenten en overige aandenkens konden leden en oud-leden samen mooie herinneringen ophalen aan hun scoutingtijd. Dat er in die 60 jaar heel wat onvergetelijke momenten en prachtige avonturen zijn beleefd, door jong en oud, zowel in binnen- als buitenland, daar is geen twijfel over mogelijk.

Al met al was het een zeer geslaagd jubileumfeest met een memorabel moment voor Cor!

Meer foto’s van deze mooie middag zijn terug te vinden op onze Facebook-pagina. 

Op de website van Gemeente Losser is een artikel geplaatst over de onderscheiding:

Onderscheiding Cor Pit - artikel Gemeente Losser

Toespraak Gerrit Jan Kok

Voor wie de toespraak van de burgemeester Gerrit Jan Kok heeft gemist, of nog een keer wil teruglezen, volgt hieronder de tekst: 

Beste heer Pit, Cor,

Het is niet alleen een bijzondere dag voor de Scouting Teylersgroep, maar ook voor u persoonlijk. Met het zestigjarig jubileum van de scoutinggroep Losser viert u vandaag ook uw eigen jubileum. U bent dan ook de aangewezen persoon om vandaag met de aanwezigen terug te blikken, verhalen te delen en herinneringen op te halen aan al die mooie jaren dat de scoutingvereniging al actief is.

23 april 1964. Het is de oprichtingsdatum van de Scouting Teylersgroep Losser en eveneens de datum waarop u als twaalfjarige jongen lid werd van de scouting.

U, of één van uw ouders, zag de advertentie in de plaatselijke krant. In het dorp was behoefte aan sport en spel en aan verbinding. De scoutinggroep voorzag in die behoefte. U werd lid van de eerste verkennersgroep onder leiding van hopman Johan Meere en Aard Mink.

U heeft er plezier in en gaat elk jaar mee op zomerkamp. Na een aantal jaren besluit u als vrijwilliger uw handen uit de mouwen te steken binnen de vereniging. U wordt leider bij de verkenners.

Zoals het hoort zet u zich in voor opkomsten, kampen en u organiseert allerlei activiteiten voor de jeugd. Niet zomaar omdat iemand het moet doen. Nee, u heeft er echt plezier in om de jeugd de scoutinggedachte bij te brengen.

Normen en waarden, discipline en zelfstandigheid…

De vaardigheden, het buitenleven en de visie en missie van Lord Baden Powell liggen u nauw aan het hart. U wilt de jonge scouts iets meegeven en het overdragen ervan draagt ook bij aan uw eigen persoonlijke ontwikkeling.

Wanneer u een aantal jaren actief mee heeft gedraaid, wordt u zelf hopman, van de verkenners. Leden noemen uw leiderschap en inzet bovengemiddeld. Tijdens uw hopmanschap fuseren de Teylersgroep, de jongens, en de Irenegroep, de meisjes. Er ontstaat een gemengde groep.

In het begin van de jaren 80 neemt u afscheid als hopman en verlaat u de verkenners voor de oudere jeugd. Samen met een seniorenpatrouille blaast u de Rowans en Sherpa’s nieuw leven in.

Als chef van de Rowans en Sherpa’s maakt u vele buitenlandse avonturen mee. U gaat mee op kamp naar onder andere Engeland, Tsjechie, Ierland en Frankrijk.

In 1999 besluit u na 28 jaar belangeloze inzet voor de jeugd het stokje over te dragen aan de volgende generatie.

U blijft betrokken bij het wel en wee van de Teylersgroep. Of het nu voor een klusje is of om het gebouw te controleren na een feestje…

Ook het Jantje Betonfonds kan rekenen op uw trouwe steun. Al 47 jaar verzorgt u in de gemeente Losser de collecteweken van het Jantje Betonfonds.

U organiseert, werft collectanten en gaat ook zelf langs de deuren van bedrijven om geld binnen te halen.

U verbindt de twee scoutinggroepen binnen Losser en draagt zorg voor de afwikkeling van de collecte. De opbrengst is deels voor Jantje Beton, die kansarme kinderen helpt met speelvoorzieningen. Deels voor de twee Losserse scoutingverenigingen.

Cor, uw enthousiasme en vermogen om zaken voor elkaar te krijgen vallen op. U bent een verbinder en een aanpakker die zich zowel op lokaal-maatschappelijk als op landelijk vlak heeft ingezet.

Scouting is dienstbaar zijn aan de natuur, de omgeving en de maatschappij. Het zit in uw dna.

Met uw passie en inzet heeft u een mooie bijdrage geleverd aan de lokale samenleving. U heeft gezorgd dat deze zorgzamer en dienstbaarder wordt. En met uw leiderschap heeft u anderen geïnspireerd om zich in te zetten voor de lokale vereniging en voor de maatschappij.

Mensen vinden dat u het verdient om in het zonnetje gezet te worden om alles wat u belangeloos heeft gedaan voor de scoutingclub, en nog altijd doet. Wij vinden ook dat u dat verdient.

Beste Cor, het doet me een groot plezier u te mogen melden dat Zijne Majesteit de Koning u heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte proficiat!

Graag reik ik u namens de Koning de bijbehorende versierselen uit.