Opbrengst Jantje Beton collecte 2020

met Geen reacties

Opbrengst Jantje Beton Collectie 2020 door Scouting Losser
Dat er voor Jantje Beton deze keer weer uitstekend is gecollecteerd, blijkt uit het totaalbedrag van € 1871,11 (2019: € 2070,-). Daarbij geteld kunnen worden de donaties via QR; op 10 maart was dat € 38,-. Dus een mooi totaalbedrag van € 1909,11 !

We danken alle collectanten zeer hartelijk voor dit fantastische resultaat.

Onze groep kan de helft van de opbrengst binnenkort op de bankrekening tegemoetzien.