Opbrengst Jantje Beton Collecte bekend

met Geen reacties

Jantje Beton Collecte 2022

Dat er deze keer weer uitstekend is gecollecteerd voor Jantje Beton en de Teylersgroep, blijkt uit het totaalbedrag van € 1735,- (in 2020: € 1871,-).

De helft komt ten goede aan de scouting.

We danken alle collectanten hartelijk voor het bereiken van dit mooie resultaat!

Cor Pit,
Namens de Jantje Beton Commmissie