Uitstekende opbrengst Jantje Beton collecte

met Geen reacties

Jantje Beton Opbrengst 2018 - Collectanten bedankt!

Dat er deze keer weer uitstekend is gecollecteerd voor Jantje Beton, blijkt uit het totaalbedrag van € 1832,76. 

19 individuele collectanten (soms samen met zoon/dochter), de scouts en rowans/sherpa’s hebben voor deze opbrengst gezorgd. De Teylersgroep is daarmee op ongeveer hetzelfde bedrag uitgekomen als vorig jaar; toen was de opbrengst € 1840,-.

We danken iedereen zeer hartelijk voor dit fantastische resultaat.

Onze groep kan de helft (= € 916,38) binnenkort op de bankrekening tegemoetzien.

Werkgroep Jantje Beton

Cor Pit
Stefan Kwekkeboom
Daniel Riekert