Vernieuwingen rondom inschrijving en contributie

Vanwege een storing in het incassosysteem wordt de contributie voor de maand mei vermoedelijk pas omstreeks 15 juni afgeschreven. De contributie voor de maand juni wordt 22 juni van uw rekening afgeschreven en die van juli op 1 juli. Onze excuses voor het ongemak.

Het aanvragen van een nieuwe rekening en het aanvragen van een incasso-overeenkomst kostte 4 weken. Omdat ondergetekende van plan was dit jaar de ledenadministratie over te dragen aan Herman Tensundern, is besloten deze overdracht gelijk te laten lopen met de oplossing van het incasso probleem.

Het eerste dat u merkt dat de ledenadministratie is “verhuisd” is een nieuw inschrijfformulier voor nieuwe leden. De speltakken hebben dit formulier in hun bezit. Nieuwe leden die zich willen inschrijven kunnen naar dit nieuwe formulier vragen bij de leiding.