Er zijn weer obligaties uitgeloot

met Geen reacties

Het bestuur van de Teylersgroep heeft besloten in 2016 alle in hun bezit zijnde obligaties uit te loten. Zij doen dat in twee tranches: in maart en in oktober. De obligaties van maart zijn inmiddels uitgeloot en de eigenaren krijgen hiervan bericht.

Kijk voor meer informatie en de nummers van de uitgelote obligaties op de pagina Obligaties.